_

CARSHARING
ROUNDTRIP &
FREE FLOATING

ROUND TRIP

MobielRijden biedt de mogelijkheid om onder het zgn. ‘Round Trip’ model auto’s te laten delen. Hierbij reserveert men een auto die op een vaste plaats staat, via de app of via de laptop/pc. Deze auto moet na gebruik wederom op dezelfde plaats teruggezet worden. Deze vaste plaatsen zijn voorzien van een parkeerpaal die gekoppeld is aan het kenteken van de desbetreffende auto.

FREE FLOATING

MobielRijden biedt ook de mogelijkheid om onder het zgn. ‘Free Floating’ model auto’s te laten delen. Bij Free Floating kan men de auto’s in bepaalde gemeentes overal binnen de aangewezen zones gratis parkeren, zonder vaste parkeerplekken. Uitgesloten zijn invalide parkeerplaatsen en laad- en losplaatsen. Via de app kan men de vrije auto’s zien staan en er naartoe genavigeerd worden. Men kan ook van de ene naar de andere ‘Free Floating’ gemeente rijden en de auto daar achterlaten.